Zasady bezpiecznego i efektywnego użytkowania świec

ZASADY BEZPIECZNEGO I EFEKTYWNEGO UŻYTKOWANIA ŚWIEC

  • Nie należy zostawiać palącej się świecy bez nadzoru.
  • Nie wolno ustawiać zapalonej świecy w bliskim sąsiedztwie materiałów łatwopalnych.
  • Zapaloną świecę należy ustawić z dala od małych dzieci i zwierząt.
  • Nie wolno zapalonej świecy ustawiać w przeciągu.
  • Nie wolno chodzić z zapaloną świecą w dłoniach, ponieważ słoiki bardzo się rozgrzewają, a kiedy ogień dochodzi do dna należy świecę ustawić na podkładce.
  • Nie należy dopuszczać do całkowitego rozpuszczenia wosku, trzeba natomiast pozwolić mu, aby rozpuścił się na całej powierzchni.
  • Tak jak w świecach z bawełnianym knotem, drewniany knot również należy skracać. Kiedy świeca przestaje się palić i zaczyna się tlić jest to sygnał, że trzeba ją zgasić, poczekać aż ostygnie, następnie ułamać knot i można ją ponownie zapalić. (Ważne również na samym początku, ponieważ knot zawsze jest zostawiony nieco dłuższy, żeby łatwiej było go zapalić, ale kiedy zaczyna przygasać należy postąpić z nim tak jak zostało opisane powyżej.)

X